We doen ons uiterste best om aan de Europese privacy wetgeving (AVG) te voldoen.

“Wat je zelf niet wil, moet je ook een ander niet aandoen.”

Wij gebruiken cookie’s niet anders dan voor de werking van deze site!

U wordt NOOIT door De Regenwater Specialist of JohnRietdijk.nl actief benaderd voor reclame doeleinden.
Wilt u informatie, dan vraagt u hier zelf om via mail of telefoon.

Door op “Akkoord en naar De Regenwater Specialist” te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Ook gaat u dan akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens die met behulp van cookies kunnen worden verzameld.

De Regenwater Specialist maakt op haar websites en app. gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om:

1) het gedrag van bezoekers vast te leggen en te analyseren om de websites en app. te verbeteren,

2) om het mogelijk te maken content via sociale media te delen en

3) om de inhoud van haar websites en advertenties beter af te stemmen op uw interesses.

Wilt u niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Geavanceerde instellingen” van uw browser. We bieden u als service de informatie over hoe u uw cookie instellingen kunt wijzigen verderop op deze pagina.

Welke instelling u ook kiest, wij sturen u nooit ongevraagde reclames e.d. als gevolg van bezoek aan onze site of als relatie van ons bedrijf.

 

P R I V A C Y S T A T E M E N T

JohnRietdijk.nl – DeRegenwaterSpecialist, gevestigd aan Schoolstraat 14 3251AZ Stellendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
JohnRietdijk.nl – DeRegenwaterSpecialist
Schoolstraat 14
3251AZ Stellendam
t. 0187 493663
e. info@johnrietdijk.nl

John Rietdijk is de Functionaris Gegevensbescherming van JohnRietdijk.nl – 65Klus.help – DeRegenwaterSpecialist
Hij is te bereiken via info@johnrietdijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.
JohnRietdijk.nl – DeRegenwaterSpecialist verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer (Indien u per bank heeft betaald)
Welke gegevens bij ons bekend zijn, staat boven uw factuur. Betaald u de factuur per bank, dan worden die gegevens ook zichtbaar op mijn betalingsoverzicht en afschrift bij de bank.
Deze gegevens worden ook zichtbaar voor mijn boekhouder Kantoor De Geus, https://www.kantoor-degeus.nl met wie wij een bewerkingsovereenkomst hebben.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@johnrietdijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
JohnRietdijk.nl – DeRegenwaterSpecialist verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– JohnRietdijk.nl – DeRegenwaterSpecialist verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.
JohnRietdijk.nl – DeRegenwaterSpecialist neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JohnRietdijk.nl – DeRegenwaterSpecialist) tussen zit. JohnRietdijk.nl – DeRegenwaterSpecialist gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft besturingssysteem, Office, Adobe voor het verwerken van mail en orderverwerking. Dit om de communicatie met consumenten en leveranciers eenvoudig te houden. Software wordt automatische bijgehouden van updates. Het systeem wordt permanent gescand op ongewenste invloed van buitenaf. De website is gehost bij Strato, zij houden bewaken het technische deel van de website op ongewenste invloeden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
JohnRietdijk.nl – DeRegenwaterSpecialist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens: Bewaartermijn: wettelijke termijn belastingdienst > Reden: Wettelijk verplicht
Personalia : Bewaartermijn: wettelijke termijn belastingdienst > Reden: Wettelijk verplicht
Adres : Bewaartermijn: wettelijke termijn belastingdienst > Reden: Wettelijk verplicht
Telefoonnummer : Bewaartermijn: wettelijke termijn belastingdienst > Reden: Wettelijk verplicht
E-mail adres : Bewaartermijn: wettelijke termijn belastingdienst > Reden: Wettelijk verplicht
Bankgegevens : Bewaartermijn: wettelijke termijn belastingdienst > Reden: Wettelijk verplicht

Delen van persoonsgegevens met derden.
JohnRietdijk.nl – DeRegenwaterSpecialist verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JohnRietdijk.nl – Deregenwaterspecialist blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
JohnRietdijk.nl – DeRegenwaterSpecialist gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. (Hoe u dat doet, staat ter informatie ook op onze website) Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JohnRietdijk.nl – DeRegenwaterSpecialist en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@johnrietdijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. JohnRietdijk.nl – DeRegenwaterSpecialist wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
JohnRietdijk.nl – DeRegenwaterSpecialist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@johnrietdijk.nl

Dit zijn de cookies die in gebruik zijn voor de werking van de site:

tk_ni

tk_qs

tk_tc

wordpress_38ff3c34875bcb454fe0f026a99bfb14

wordpress_38ff3c34875bcb454fe0f026a99bfb14

wordpress_logged_in_38ff3c34875bcb454fe0f026a99bfb14

wordpress_test_cookie wp-settings-1 wp-settings-time-1

Cookies aanzetten / uitzetten

Wat zijn cookies?Cookies zijn kleine stukjes informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Hiermee kan op een eenvoudige manier informatie over de internetgebruikers bijgehouden worden. Het nadeel van cookies is echter dat men niet exact weet wat voor informatie er in een cookie word opgeslagen.

Voordelen van Cookies

 • Cookies kunnen worden gebruikt om illegale handelingen op het internet op te sporen.

 • Cookies slaan website voorkeuren en opties op zodat je instellingen blijven behouden zodra je later de website nogmaals bezoekt. Dit kan heel handig zijn om bijvoorbeeld een gebruikersnaam te onthouden.

Nadelen van Cookies

 • Cookies maken inbreuk op je privacy, de meeste mensen willen graag anoniem blijven bij het bezoeken van een website.

 • Cookies kunnen worden gebruikt om advertenties op websites aan jou te tonen. Deze advertenties worden afgestemd op jouw voorkeuren of eerder bezochte websites.

 • Cookies kunnen informatie verzamelen of jouw computer, gebruikte software, je interesses en in een enkel geval misschien zelfs een e-mailadres.

Cookies kunnen het gebruik van internet zeker vergemakkelijken, maar als je zorgen hebt over je privacy dan kan je regelmatig de cookies van je PC te verwijderen. Maar denk bij privacy ook eens wat u zelf via bijvoorbeeld Facebook op internet zet. U geeft dan zelf bewust uw privacy op. Zijn cookies dan nog heel erg schadelijk voor uw privacy?

Cookiewet

Sinds begin juni 2012 is er een strenge Cookie wet in Nederland. Ons land loopt voorop in Europa met deze wetgeving. Websites moeten melden dat ze cookies gebruiken en de bezoeker om toestemming vragen.

Cookies Verwijderen

Bekijk de stappen om cookies te verwijderen, kies uw browser:

Cookies verwijderen in Internet Explorer

Internet explorer - Cookies verwijderen stap 1Internet explorer - Cookies verwijderen stap 2

 1. Ga in het menu naar Extra (Tools)

 2. Kies Internet Opties (internet options)

 3. Kies bij Browser geschiedenis de knop Verwijderen

 4. Selecteer de optie Cookies

 5. Klik op Verwijderen

Cookies verwijderen in Mozilla Firefox

Firefox - Cookies verwijderen stap 1Firefox - Cookies verwijderen stap 2

 1. Ga in het menu naar Extra (Tools)

 2. Kies Opties  (options)

 3. Kies het tabblad Privacy

 4. Selecteer de optie Remove individual Cookies

 5. Klik op Remove all Cookies

Cookies verwijderen Chrome

Google chrome - Cookies verwijderen

 1. Klik op het blad icoon (de 3 streepjes rechts boven)

 2. Kies voor Opties (Settings)

 3. Scrol naar beneden en klik op Toon geavanceerde instellingen (Show advanced settings...)

 4. Klik onder de kop Privacy op Browsergegevens Wissen

 5. Selecteer de optie Browsergegevens Wissen

Cookies verwijderen Safari Mac

Bekijk de video "How to remove cookies on a mac"

ipad iphone cookies verwijderenCookies verwijderen iPad of iPhone

Ook op uw smartphone of tablet worden er cookies gebruikt. Ook daar kunt u zelf de instellingen van bepalen. Bekijk hiervoor de aparte handleiding:
Cookies verwijderen iPad en iPhone

Cookies aanzetten of uitzetten

Cookies aanzetten in Internet Explorer (of verwijderen)

 1. Kies in het menu voor de optie 'Extra' (of 'Tools') en vervolgens de optie 'Internet Opties' ('Internet Options').

 2. Klik op het tabblad 'Privacy'.

 3. De instelling waarmee de meeste sites werken is Medium.

 4. Onder de knop Advanced kunt u de gedetailleerde opties zelf opgeven.

cookie instellingen internet explorerAdvanced Cookies instellingen internet explorer - IE

Cookies aanzetten in Firefox (of verwijderen)

 1. Kies in het menu voor de optie Extra (of Tools) en daarna Opties (Options).

 2. Klik op het tabblad Privacy

 3. Onder de optie 'Cookies' kunt u de optie 'Cookies van websites accepteren' aanvinken.

cookie instellingen firefox - Cookies aanzetten

Cookies aanzetten in Google Chrome en verwijderen

 1. Klik op het blad icoon (streepjes)

 2. Kies voor Opties (Settings)

 3. Scrol naar beneden en klik op Toon geavanceerde instellingen (Show advanced settings...)

 4. Klik onder de kop Privacy op inhoudsinstellingen (Content settings) onder Cookies kunt u kiezen tussen Toestaan... (Allow...) of Blokkeren (Block...).

Google chrome Cookies

Google Cchrome Settings Cookies

Cookies aanzetten in Google Chrome in oude versies

 1. Klik op het gereedschap icoon

 2. Kies voor Opties

 3. Kies op het tabblad Geavanceerde opties voor Instellingen voor inhoud

 4. Op het tabblad Cookies kunt u vervolgens de eerste (aanbevolen) opties kiezen.

cookie google chrome opties - Menu Optiescookie google chrome aanzetten - Cookies aanzetten

Cookies aanzetten in Safari (Mac)

 1. Kies de optie 'Safari' in het menu

 2. Kies de optie 'Voorkeuren'.

 3. Kies het tabblad 'Beveiliging'.

 4. Onder 'Accepteer Cookies' kunt u de Cookies aanzetten.