Tarieven.

Disclaimer: Door diverse omstandigheden kunnen onderstaande gegevens wijzigen. U kunt geen rechten ontlenen aan onderstaande tarieven en percentages!

Het keurmerk kwaliteitsvakman heeft onderzoek gedaan onder haar leden naar de gehanteerde uurtarieven door haar leden.

In bijgaande afbeelding vindt u de gehanteerde tarieven per uur voor de diverse werkzaamheden.

Alle genoemde uurtarieven zijn exclusief btw.

U ziet dat mijn uurtarief gemiddeld laag is met € 45,00 ex. btw per uur. We kijken hoelang we dit nog vol kunnen houden, met al die stijgende kosten. 

Voor diverse werkzaamheden in de bouw geld een verschillend btw tarief. We kennen 9% en 21%.

Hieronder ziet u welke werkzaamheden onder welk tarief vallen: (Bron: Belastingdienst 2023)

Btw-tarief schilderen

Het schilderen van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 9%-tarief. Het gaat ook om:

 • de gebruikte materialen
 • het voorbereiden van het schilderwerk
 • voorbehandelingen
 • het lakverven, vernissen en beitsen
 • het aanbrengen van een giet- of coatingvloer (mits sprake van het aanbrengen van een verfproduct)
 • het binnen een verfsysteem aanbrengen van flakes op trappen en vloeren

Het schuren en lakken van parketvloeren of andere houten vloeren valt alleen onder het 9%-tarief als die vloer in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaakt van de woning.

Onder het 21%-tarief vallen werkzaamheden die te ver afstaan van het schilderwerk. Bijvoorbeeld:

 • herstellen van de ondergrond met nieuwe vervangende delen van hetzelfde materiaal, zoals het aanbrengen van houten inzetstukken in kozijnen en het vervangen van houten onderdorpels
 • vervangen van ramen, deuren en kozijnen
 • kitwerk aan de constructie, zoals het afkitten van bouwelementen aan gevels
 • grootschalige betonreparatie
 • stralen, impregneren en injecteren van stenen, metalen en betonnen ondergronden
 • het enkel herstellen van voegen in metselwerk
 • aanbrengen van glas en de bijhorende werkzaamheden
 • vochtvrij maken van kelders
 • het aanbrengen van wrapfolie op objecten, zoals bijvoorbeeld op keukendeuren.

Let op er zijn natuurlijk weer uitzonderingen op de regel.

Btw-tarief werkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar

Het 9%-tarief voor het isoleren, schilderen, stukadoren, behangen en schoonmaken geldt alleen als het om een woning gaat. Dat wil zeggen: als die is bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Het gaat om:

 • woningen die tijdelijk leeg staan
 • aanleunwoningen bij verzorgingsinstellingen en verpleeginstellingen
 • ruimten in bejaardeninstellingen, verpleeginstellingen en verzorgingsinstellingen die ter beschikking staan van de bewoners
 • gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden
 • studentenwoningen
 • kloosters voor zover die in gebruik zijn voor permanente bewoning
 • een 2e woning die permanent bewoond mag worden
 • woonboten en woonwagens
  Hierbij gelden de voorwaarden dat de woonboot of woonwagen:
  • aangesloten moet zijn op voorzieningen, zoals gas, water en licht
  • bestemd is voor permanente bewoning door particulieren
  • uitsluitend bestemd is om duurzaam op 1 bepaalde plek te gebruiken als woning
 • garages, schuren, serres, aanbouwen en uitbouwen en tuinen die zich op hetzelfde perceel als de woning bevinden
 • garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woning
 • panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, als meer dan 50% van het pand als particuliere woning gebruikt wordt
  Het is daarbij niet relevant of het pand is gesplitst in appartementsrechten. Als het pand voor 50% of minder als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 9%-tarief toepassen.

Niet als woning gelden:

 • bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes
 • afzonderlijke garageboxen
 • vakantiewoningen die niet permanent bewoond mogen worden
 • hotels en pensions
 • asielzoekerscentra
 • ziekenhuizen
 • internaten

Ouder dan 2 jaar

Het 9%-tarief voor het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen geldt alleen als die woning ouder is dan 2 jaar op het moment waarop het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen plaatsvindt. Twijfelt u of een woning ouder is dan 2 jaar? Dan kunt u de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) raadplegen via kadaster.nl/bag-viewer of uw opdrachtgever een schriftelijke verklaring laten tekenen.

De termijn van 2 jaar gaat in vanaf de datum waarop een pand voor het eerst als woning gebruikt wordt. Als een woning in verschillende stadia gebouwd is, moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die ouder dan 2 jaar zijn.

Btw-tarief isoleren van woningen

Isoleert u een woning? En is het doel hiervan dat de woning energiezuiniger wordt? Dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar onder het 9%-tarief. Voorbeelden van isolatiemateriaal zijn:

 • glaswol
 • steenwol
 • piepschuim
 • (isolatie)glas
 • polyurethaan (PUR/PIR)

Deuren, kozijnen en riet zijn voorbeelden van zaken die niet gelden als isolatiemateriaal.

Alle andere door ons uitgevoerde werkzaamheden vallen gewoon onder het 21% btw tarief.

0% btw kennen we niet.

Ik ben principieel tegen “zwartwerken”. Vraag mij dus niet om een economisch delict te plegen ten gunste van uw eigengewin. 

Want immers al onze maatschappelijke voorzieningen waar u en ik gebruik van mogen maken, worden betaald door de belastingen die u en ik afdragen.