Tarieven.

Disclaimer: Door diverse omstandigheden kunnen onderstaande gegevens wijzigen. U kunt geen rechten ontlenen aan onderstaande tarieven en percentages!

 

Het keurmerk kwaliteitsvakman heeft onderzoek gedaan onder haar leden naar de gehanteerde uurtarieven door haar leden.

In bijgaande afbeelding vindt u de gehanteerde tarieven per uur voor de diverse werkzaamheden.

Alle genoemde uurtarieven zijn exclusief btw.

Ik kom langs bekijk en bespreek de zaak en doe offerte (meestal aanneemsom). 

Voor de aanneemsom geld; Er komt niets meer bij en er gaat niets meer af. Dat zijn uw kosten, waarmee u akkoord gaat of niet.

Voor werk op Regie geld; Arbeid op uurtarief en materiaalkosten.

Kost het allemaal toch meer dan verwacht, wring je zelf dan niet in allerlei bochten en maak je zelf niet belachelijk. Zeg het gewoon!

Ik koop ook niet alles wat me wordt aangeboden. En soms kan iets op een andere manier toch verwezenlijkt worden. Ik help u graag!

Offertekosten:

Voor offerte kom ik persoonlijk langs om e.e.a. met u te bespreken. Voor een eenvoudige schilder- of timmerklus is dit altijd gratis.

Voor mensen die hun hele verbouwingsplannen willen bespreken en allerlei bestekken en adviezen willen en uren van mij vergen, is dit niet gratis, dat begrijp je. Het kost mij immer brandstof, arbeidsuren e.d. en veelal krijg ik als dank, niks meer te horen en wordt mijn kennis gebruikt voor de doe het zelf klus of verdwijnt het verzekeringsgeld in hun zak en de schade wordt niet hersteld.

Maar, bij gunnen van de opdracht komt dit te vervallen. 

Tarief: vanaf € 100,00 excl. btw. per offerte, tekening, schaderapport, zgn. adviesgesprekken e.d.

Materialen:

Uw materialen komen niet vanzelf op de werkplek, ze moeten ingekocht, gehaald of bezorgd. Uiteraard worden die kosten aan u berekend en zitten in de aanneemsom of materiaalprijs op de factuur.

Vaste prijs/Aanneemsom:

Heeft u een offerte met een vaste prijs/aanneemsom, dan dienen alle bouwmaterialen en werkzaamheden door mij te worden geleverd/uitgevoerd.
Hierop is geen uitzondering mogelijk!
Dit is een vaste prijs voor de in de offerte genoemde werkzaamheden, hier komt niets meer bij en gaat niets meer af.

Met een vaste aanneemsom loopt u het minst risico en weet u vooraf wat u kwijt bent.
Bij een vaste aanneemsom, krijgt u geen prijsspecificatie van de diverse onderdelen!
Ik vind het altijd een prettige manier van werken om tot een aanneemprijs te komen en in de offerte te omschrijven wat ik er voor doe. Dat geeft mij rust en tijd om het werk uit te voeren. Of ik er nou lang over doe of kort dat doet er niet meer toe, u heeft gewoon een prijs waar ik het voor doe. De prijs is goed of niet goed.

Werken op regie/Uurtarief:

Wanneer er gewerkt wordt op regie (uurtarief en materiaalkosten), worden de uren tegen uurtarief en materialen tegen inkoopprijs met een door mij bepaalde opslag in rekening gebracht.

Bonnetjes of facturen van mijn leveranciers worden niet aan u ter inzage of beoordeling gegeven, zij zijn voor mijn rekening en worden in mijn administratie verwerkt. De stuksprijs die u moet betalen staat op uw factuur vermeld. U heeft geen recht op inzage in mijn inkoopprijzen.
Bij werken op regie is de eindprijs onbekend en weet u vooraf niet wat u kwijt
bent. U kunt hiermee goedkoper uit zijn dan met een vaste prijs/aanneemsom, echter loopt u ook het risico meer kwijt te zijn dan
verwacht. Ik werk alleen op regie als het werk niet goed te doorgronden  is om tot een vaste prijs te komen.
Dat kan bv bij houtrot repareren. Dan kunnen er meer plekken opdoemen dan voorzien was. En dan is er soms veel meer werk nodig.

Combinatie regie/Aanneemsom:

Uw offerte kan ook een gecombineerde prijsopbouw hebben van regie en vaste aanneemsom. Bijv. arbeid als vaste aanneemsom en materiaal op regie of materiaal als vaste aanneemsom en arbeid op regie. Dit is afhankelijk van welke post vooraf goed is in te schatten of bijv.  materialen die qua keuze nog niet vast staan door kleur, decor,  gebruikshoeveelheid of werkzaamheden die vooraf moeilijk te beoordelen zijn.

Richtprijs:

Ik geef u in mijn offerte nooit een richtprijs!

Wettelijk mag er van een richtprijs maar 10% worden afgeweken, daarom krijgt u, of een vaste aanneemsom of het werk wordt aangenomen op regie basis of een combinatie van vaste aanneemsom en regie.

Korting:

Veteranen en alleen veteranen, krijgen op vertoon van hun veteranenpas een korting van 10% op de offerteprijs.
Uitzondering hierop zijn speciaal vervaardigde of bestelde producten die niet in mijn standaard assortiment zitten.

Voor diverse werkzaamheden in de bouw geld een verschillend btw tarief.

We kennen 9% en 21%.

Hieronder ziet u welke werkzaamheden onder welk tarief vallen: (Bron: Belastingdienst 2023)

Btw-tarief schilderen

Het schilderen van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 9%-tarief. Het gaat ook om:

 • de gebruikte materialen

 • het voorbereiden van het schilderwerk

 • voorbehandelingen

 • het lakverven, vernissen en beitsen

 • het aanbrengen van een giet- of coatingvloer (mits sprake van het aanbrengen van een verfproduct)

 • het binnen een verfsysteem aanbrengen van flakes op trappen en vloeren

Het schuren en lakken van parketvloeren of andere houten vloeren valt alleen onder het 9%-tarief als die vloer in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaakt van de woning.

Onder het 21%-tarief vallen werkzaamheden die te ver afstaan van het schilderwerk. Bijvoorbeeld:

 • herstellen van de ondergrond met nieuwe vervangende delen van hetzelfde materiaal, zoals het aanbrengen van houten inzetstukken in kozijnen en het vervangen van houten onderdorpels

 • vervangen van ramen, deuren en kozijnen

 • kitwerk aan de constructie, zoals het afkitten van bouwelementen aan gevels

 • grootschalige betonreparatie

 • stralen, impregneren en injecteren van stenen, metalen en betonnen ondergronden

 • het enkel herstellen van voegen in metselwerk

 • aanbrengen van glas en de bijhorende werkzaamheden

 • vochtvrij maken van kelders

 • het aanbrengen van wrapfolie op objecten, zoals bijvoorbeeld op keukendeuren.

Let op er zijn natuurlijk weer uitzonderingen op de regel.

Btw-tarief werkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar

Het 9%-tarief voor het isoleren, schilderen, stukadoren, behangen en schoonmaken geldt alleen als het om een woning gaat. Dat wil zeggen: als die is bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Het gaat om:

 • woningen die tijdelijk leeg staan

 • aanleunwoningen bij verzorgingsinstellingen en verpleeginstellingen

 • ruimten in bejaardeninstellingen, verpleeginstellingen en verzorgingsinstellingen die ter beschikking staan van de bewoners

 • gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden

 • studentenwoningen

 • kloosters voor zover die in gebruik zijn voor permanente bewoning

 • een 2e woning die permanent bewoond mag worden

 • woonboten en woonwagens

  Hierbij gelden de voorwaarden dat de woonboot of woonwagen:

  • aangesloten moet zijn op voorzieningen, zoals gas, water en licht

  • bestemd is voor permanente bewoning door particulieren

  • uitsluitend bestemd is om duurzaam op 1 bepaalde plek te gebruiken als woning

 • garages, schuren, serres, aanbouwen en uitbouwen en tuinen die zich op hetzelfde perceel als de woning bevinden

 • garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woning

 • panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, als meer dan 50% van het pand als particuliere woning gebruikt wordt

  Het is daarbij niet relevant of het pand is gesplitst in appartementsrechten. Als het pand voor 50% of minder als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 9%-tarief toepassen.

Niet als woning gelden:

 • bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes

 • afzonderlijke garageboxen

 • vakantiewoningen die niet permanent bewoond mogen worden

 • hotels en pensions

 • asielzoekerscentra

 • ziekenhuizen

 • internaten

Ouder dan 2 jaar.

Het 9%-tarief voor het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen geldt alleen als die woning ouder is dan 2 jaar op het moment waarop het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen plaatsvindt. Twijfelt u of een woning ouder is dan 2 jaar? Dan kunt u de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) raadplegen via kadaster.nl/bag-viewer of uw opdrachtgever een schriftelijke verklaring laten tekenen.

De termijn van 2 jaar gaat in vanaf de datum waarop een pand voor het eerst als woning gebruikt wordt. Als een woning in verschillende stadia gebouwd is, moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die ouder dan 2 jaar zijn.

Btw-tarief isoleren van woningen

Isoleert u een woning? En is het doel hiervan dat de woning energiezuiniger wordt? Dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar onder het 9%-tarief. Voorbeelden van isolatiemateriaal zijn:

 • glaswol

 • steenwol

 • piepschuim

 • (isolatie)glas

 • polyurethaan (PUR/PIR)

Deuren, kozijnen en riet zijn voorbeelden van zaken die niet gelden als isolatiemateriaal.

Alle andere door ons uitgevoerde werkzaamheden vallen gewoon onder het 21% btw tarief.

0% btw kennen we niet.

Ik ben principieel tegen “zwartwerken”. Vraag mij dus niet om een economisch delict te plegen ten gunste van uw eigen voordeel. 

Want immers al onze maatschappelijke voorzieningen waar u en ik gebruik van mogen maken, worden betaald door de belastingen die u en ik afdragen.

Dus het enige wat ik zwart aanneem, is de koffie! 

Het is heel irritant als u het toch probeert, beledigend zelfs. Beseft u wel wat u vraagt?
Als dit uw reden is om mijn aanbieding af te wijzen, zal ik niet schromen u aan te geven bij Meld.nl